Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
Βαλτετσίου 37, 106 81
Αθήνα
ΤΗΛ. 2103300751(απευθείας γραμμή για χρήστες ουσιών)
Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας
25ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
109 09 Διασταύρωση Ραφήνας
ΤΗΛ: 22940 79900
Αρχική σελίδα / ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση

Στην Κοινότητα παραπέμπονται τα εξαρτημένα άτομα μετά τη σύντομη προετοιμασία τους στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση είναι κοινότητα διαμovής και αποτελεί μία από τις φάσεις θεραπείας του προγράμματος. Η παραμονή του ατόμου είναι εθελοντική και διαρκεί περίπου 9 μήνες.

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτημένα άτομα σύμπτωμα βαθύτερων προβλημάτων, η θεραπευτική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση των αιτιών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπου ζωής και συμπεριφοράς των εξαρτημένων ατόμων. Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί μοντέλο κοινωνικής μάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια, συναισθηματική στήριξη και βοήθεια, ώστε το άτομο να αλλάξει στάση και συμπεριφορά, να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του και να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες. Η ενεργή συμμετοχή των εξαρτημένων στη διαδικασία της απεξάρτησης είναι σημαντική προϋπόθεση. Για να επιτευχτεί η ενεργής συμμετοχή, είναι απαραίτητη η εθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητα αλλά και το δικαίωμα των ατόμων για διακοπή της θεραπείας οποιαδήποτε στιγμή. 
  

Η ζωή στην Εναλλακτική Κοινότητα 

Τα θεραπευόμενα μέλη μετέχουν τακτικά σε ομάδικές θεραπευτικές διαδικασίες και ατομικές υποστηρικτικές συναντήσεις, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητές τους για την εξατομίκευση της θεραπείας τους.

Παράλληλα, με την είσοδό τους στην Κοινότητα, εντάσσονται σε ομάδες δουλειάς. Το έργο των ομάδων δουλειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότητας και ταυτόχρονα μέσα από αυτές τα άτομα μαθαίνουν να οργανώνονται, να συνδιαλέγονται, να αναλαμβάνουν σταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες, να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, γνωρίζουν καινούρια πράγματα και αξιοποιούν την κάθε εμπειρία για την προσωπική τους ανάπτυξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο θεραπευτικό πρόγραμμα δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό.

Όλες οι βασικές λειτουργίες της κοινότητας όπως, η παρασκευή του φαγητού, η καθαριότητα, η κίνηση των αυτοκινήτων, η γραμματεία αλλά και σημαντικό μέρος των εργασιών που συνεπάγεται η διαχείριση, οι δημόσιες σχέσεις, οι επισκευές καλύπτονται από τα ίδια τα θεραπευόμενα μέλη. Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας.

Με τη διαδοχική ένταξη των μελών σε διαφορετικές ομάδες επιτυγχάνεται η σταδιακή ανάληψη ευθύνης και αποφεύγεται η στασιμότητα και η επανάπαυση. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις εξέλιξης κάθε μέλους, αποκαλύπτονται και αναπτύσσονται οι προσωπικές του δεξιότητες, αποκτάται σεβασμός για τη δουλειά που κάνει καθένας και καλλιεργείται το αίσθημα της προσφοράς προς τους τρίτους.

Σημαντικό μέρος του ημερήσιου προγράμματος καταλαμβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τα θεραπευόμενα μέλη μετέχουν συστηματικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιούνται από επαγγελματίες επιμορφωτές. (βλ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).

  

Παρεμβάσεις (Α' μέρος)

Παρεμβάσεις (Β' μέρος)

Παρεμβάσεις (Γ' μέρος)

Φωτογραφίες από την Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση

περισσότερα >