Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
Βαλτετσίου 37, 106 81
Αθήνα
ΤΗΛ. 2103300751(απευθείας γραμμή για χρήστες ουσιών)
Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας
25ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
109 09 Διασταύρωση Ραφήνας
ΤΗΛ: 22940 79900
Αρχική σελίδα / ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην Εναλλακτική Κοινότητα, τα άτομα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης. Πρόκειται για την τελευταία φάση του θεραπευτικού προγράμματος, η οποία διαρκεί περίπου 14 μήνες και στοχεύει στην ομαλή κοινωνική ένταξη των ατόμων.

 
Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσματα της θεραπείας. Τα άτομα υποστηρίζονται μέσα από τη συστηματική συμμετοχή τους σε θεραπευτικές ομάδες και ατομικές συναντήσεις, σε εξωτερική βάση. Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώνα, όπου διαμένουν τα θεραπευόμενα μέλη κατά την πρώτη περίοδο ένταξής τους στην κοινωνία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επαγγελματική αποκατάσταση των μελών. Έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο με οργανισμούς εκπαίδευσης για την παροχή υποτροφιών, ώστε τα μέλη να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν τυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξασφάλιση εργασίας.
 
Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γραφείο εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής υποστήριξης.
 
Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης, τα άτομα περνούν στη φάση του follow up, η οποία διαρκεί περίπου ένα χρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησή τους και την πρόληψη της υποτροπής. Στη συνέχεια, αν πληρούν τα κριτήρια αποφοιτούν.
 
 
Οι στόχοι στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης είναι:
 
• Η στήριξη του ατόμου για vα αναλάβει πλήρως την ευθύνη του εαυτού του
• Η υποστήριξη του ατόμου για την ένταξή του στην αγορά εργασίας
• Η ενίσχυση του ατόμου αναφορικά με τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και την επαγγελματική του κατάρτιση
• Η ενεργοποίηση των κοινωνικών δικτύων για την υποστήριξη του ατόμου, κοινωνικά και επαγγελματικά
• Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων, φιλικών, ερωτικών, οικογενειακών, μέσα από τη διαφορετική στάση ζωής που ακολουθεί σήμερα
• Η αντιμετώπιση νομικών εκκρεμοτήτων και προβλημάτων υγείας
• Η πρόληψη της υποτροπής
 
 
 
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην οδό Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια
 
       
 
 
 
Ο ξενώνας του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης στην οδό Βουλγαροκτόνου στην Αθήνα