Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
Βαλτετσίου 37, 106 81
Αθήνα
ΤΗΛ. 2103300751(απευθείας γραμμή για χρήστες ουσιών)
Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας
25ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
109 09 Διασταύρωση Ραφήνας
ΤΗΛ: 22940 79900
Αρχική σελίδα / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
Η εκπαίδευση είναι μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας, γιατί βοηθά στη μόρφωση του ατόμου, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια για την κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελματική του αποκατάσταση. Η μεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και η έλλειψη επαρκών και πιστοποιημένων γνώσεων είναι παράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχόλησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτική πορεία. Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόμενα μέλη να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εντός και εκτός του θεραπευτικού προγράμματος, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλά και για την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες δύνανται να συμβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωής τους.

Γι’ αυτό, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση ή/και στην απόκτηση διπλωμάτων, οφείλουν να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράμματος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόμενο μέλος σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο θεραπευτικό πλαίσιο· το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται το κάθε μέλος.
Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι ποικίλα και πραγματοποιούνται από επιμορφωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται και επιμορφωτές που παραχωρούνται στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Ανατολικής Αττικής (ΝΕΛΕ). Κάθε θεραπευόμενο μέλος επιλέγει και παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που τον/την ενδιαφέρουν.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται σεμινάρια ιατρικού περιεχομένου και ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες για θέματα όπως οι πρώτες βοήθειες, τα μεταδιδόμενα ή/και λοιμώδη νοσήματα, η στοματική υγιεινή και άλλα.
 
 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράμματος
 
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που προσφέρουν σε θεραπευόμενα μέλη κάθε χρόνο με υποτροφία ορισμένες θέσεις φοίτησης σε αντικείμενα εκπαίδευσης της επιλογής τους, ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, να συμπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
 
 
Διαβάζοντας εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιείται στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.