Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας
Βαλτετσίου 37, 106 81
Αθήνα
ΤΗΛ. 2103300751(απευθείας γραμμή για χρήστες ουσιών)
Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας
25ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
109 09 Διασταύρωση Ραφήνας
ΤΗΛ: 22940 79900
Αρχική σελίδα / Δωρεές Χορηγίες

Στα πλαίσια της πολιτικής του για ενίσχυση της αυτοχρηματοδότησης (για παράδειγμα, ανάληψη ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης), το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δέχεται δωρεές και χορηγίες από ιδιώτες, φορείς ή συλλόγους. Τέτοιου είδους δωρεές εμπράγματες ή χρηματικές συντείνουν σημαντικά στην στήριξη του έργου του προγράμματος, ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία της οικονομικής συρρίκνωσης της  κρατικής επιχορήγησης του ΚΕΘΕΑ. 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά όλους τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο του.
Διαβάστε εδώ τον αλφαβητικό κατάλογο με  ορισμένους από τους πιο σημαντικούς χορηγούς/δωρητές του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ των τελευταίων ετών.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε πρωτοβουλία υποστήριξης του έργου που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αναγνωρίζεται και γνωστοποιείται μέσω των απολογιστικών εντύπων του προγράμματος και του δικτυακού του τόπου. 
 

 

Αριθμός  Λογαριασμού Δωρεών ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 116/296028-11  
 
 
Για εμπράγματες δωρεές παρακαλούμε επικοινωνείστε με το λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα  τηλέφωνα 210 3300773, 210 3300748 (εσωτ. 37), καθημερινά από τις 08:00 έως 16:00